Polityka prywatności

Ochrona danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:
Roy Boldt
Rathausallee 12
22846 Norderstedt, Niemcy

roy.boldt@checkpoint-24.de

Telefon: 040 64665887

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o sposobie postępowania z Twoimi danymi.

1. Dane dostępowe i hosting

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa, serwer sieciowy automatycznie zapisuje tylko tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera np. Nazwę żądanego pliku, Twój adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przekazane dane i wzywający dostawca (dane dostępowe) oraz dokumentuje połączenie. Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania serwisu i ulepszenia naszej oferty. Służy to zabezpieczeniu naszych przeważnie prawnie uzasadnionych interesów, polegających na prawidłowej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

Hosting 1.1

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania na nasze zlecenie. O ile nie określono inaczej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, wszystkie dane dostępowe i wszystkie dane zebrane w formularzach udostępnionych na tej stronie są przetwarzane na twoich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

1.2 Sieć dostarczania treści

W celu skrócenia czasu wczytywania niektórych ofert korzystamy z tak zwanej sieci dostarczania treści („CDN”). Dzięki tej usłudze treści, np. Duże pliki multimedialne, są dostarczane za pośrednictwem regionalnie rozproszonych serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. Dlatego dane dostępowe są przetwarzane na serwerach usługodawców. Nasi usługodawcy pracują dla nas w ramach realizacji zamówień. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z Państwem prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy, nawiązania kontaktu i otwarcia konta klienta

Zbieramy dane osobowe, jeśli dobrowolnie nam je przekażesz w ramach zamówienia lub kontaktujesz się z nami (np. Korzystając z formularza kontaktowego lub e-maila). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do realizacji zamówienia lub do obsługi Twojego kontaktu i nie możesz wysłać zamówienia lub kontaktu bez ich podania. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu realizacji umów i zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.
O ile wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, decydując się na otwarcie konta klienta, będziemy wykorzystywać Państwa dane w celu otwarcia konta klienta. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych, w szczególności przekazywania naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, można znaleźć w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po umowa została całkowicie przetworzone lub konto klienta zostało usunięte, Twoje dane będą ograniczone do dalszego przetwarzania i usuwane po upływie okresów przechowywania ramach podatków i prawa handlowego, zgodnie z art. 6 § 1 pkt 1 świeci Masz wyraziła zgodę na Twoje dane zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub korzystając z funkcji przewidzianej na koncie klienta.

3. Przetwarzanie danych w celu realizacji wysyłki

W celu wykonania umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit.

Przekazywanie danych dostawcom usług spedycyjnych w celu powiadomienia o wysyłce

Jeśli dałeś nam swoją wyraźną zgodę na to w trakcie lub po zamówienie, będziemy przekazywać swój adres e-mail do wybranego dostawcy usług żeglugi zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 oświetlony można skontaktować się z Tobą w celu powiadomienia o dostawie lub koordynacji.
Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub bezpośrednio do dostawcy usług przewozowych na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu usuniemy dane, które podałeś w tym celu, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym, na co zezwalają przepisy prawa io czym poinformujemy Cię w niniejszą deklarację.

Hermes Germany GmbH
Essener Strasse 89
D- 22419 Hamburg
Niemcy

4. Przetwarzanie danych w celu realizacji płatności

Podczas przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z tymi partnerami: dostawcami usług technicznych, instytucjami kredytowymi, dostawcami usług płatniczych.

4.1 Przetwarzanie danych w celu realizacji transakcji

W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach realizacji zamówienia lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych zbierają dane wymagane do samodzielnego przetworzenia płatności, np. B. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. W tym zakresie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów w zakresie przetwarzania płatności i podstawy naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

4.2 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności

W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności jako nasi kontrahenci w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np. Fakturowanie, przetwarzanie spornych płatności, wsparcie dla księgowości). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO służy to ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście wyważania interesów, naszej ochronie przed oszustwami i efektywnemu zarządzaniu płatnościami.

4.3 Kontrola tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze usług płatniczych Klarna

Klarna Pay now (polecenie zapłaty), Klarna Pay later (zakup na konto), Klarna Slice it (zakup na raty)
Jeśli zdecydujesz usług płatniczych Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja (zwana Klarna), pytamy o zgodę, zgodnie z art. 6 ust. Które mogą transmitować dane niezbędne do przetwarzanie płatności oraz sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej w firmie Klarna. W Niemczech Ochrona danych Można korzystać z agencji kredytowych wskazanych przez firmę Klarna. Klarna wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie opóźnienia w płatności do wyważonej decyzji w sprawie nawiązania, realizacji lub rozwiązania stosunku umownego. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej wymienionej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W rezultacie możemy nie być już w stanie zaoferować Ci pewnych opcji płatności. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych, również w stosunku do Klarna.

5. Reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej

5.1 Biuletyn e-mailowy z rejestracją

Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane do tego lub dane dostarczone przez Ciebie oddzielnie w celu regularnego wysyłania Ci naszego biuletynu e-mail na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit.
Zrezygnowanie z newslettera jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktowej opisanej w niniejszej polityce prywatności lub poprzez link podany w newsletterze.

Po wypisaniu się usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, na co zezwala prawo io czym poinformujemy Cię w tym deklaracja.

5.2 Wysyłanie biuletynów

Newsletter może być również wysyłany przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

6. Pliki cookie i inne technologie

 Informacje ogólne

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, na różnych stronach stosujemy technologie, w tym tzw. Pliki cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Niektóre używane przez nas pliki cookie są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. Po jej zamknięciu (tzw. Pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).
Korzystamy z technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. Funkcja koszyka). Technologie te zbierają i przetwarzają adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej (np. Informacje o zawartości koszyka). W kontekście ważenia interesów służy to przede wszystkim prawnie uzasadnionym interesom polegającym na zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit.

Ponadto wykorzystujemy technologie w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. Aby móc udowodnić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych), a także do analizy sieci i marketingu internetowego. Więcej informacji na ten temat, w tym odpowiednią podstawę prawną przetwarzania danych, można znaleźć w kolejnych rozdziałach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Ustawienia plików cookie w przeglądarce można znaleźć pod następującymi linkami: Microsoft Edge ™ / Safari ™ / Chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej w oświadczeniu o ochronie danych.

7. Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii do analizy stron internetowych i do celów reklamowych

Jeśli wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie i innych technologii stron trzecich. Po celu i zakończeniu korzystania przez nas z danej technologii dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat możliwości anulowania można znaleźć w sekcji „Pliki cookie i inne technologie”. Aby uzyskać więcej informacji, w tym podstawy naszej współpracy z każdym dostawcą, zapoznaj się z każdą technologią. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 Google Analytics

W celu analizy strony internetowej automatycznie zbierane i przechowywane są dane Google Analytics (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej), na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Mogą być używane pliki cookie. Twój adres IP zasadniczo nie będzie łączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzanie zamówień przez Google.

 Korzystanie z usług Facebooka

 Korzystanie z pikseli Facebooka

Korzystamy z Piksela Facebooka w zakresie przedstawionych poniżej technologii Facebook Ireland Ltd.., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Za pomocą piksela Facebooka dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub rejestracja w newsletterze) są zbierane i przechowywane w sposób automatyczny od którego używasz profile użytkowników są tworzone przez pseudonimami. W ramach tzw. Rozszerzonego porównania danych, zahaszowane informacje są również gromadzone i przechowywane w celach porównawczych, dzięki którym można zidentyfikować osoby (np. Nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów). W tym celu podczas odwiedzania naszej witryny automatycznie ustawiany jest plik cookie przez piksel Facebooka, który automatycznie umożliwia rozpoznanie przeglądarki podczas odwiedzania innych witryn internetowych przy użyciu pseudonimowego identyfikatora CookieID. Facebook będzie łączył te informacje z innymi danymi z Twojego konta na Facebooku i wykorzystywał je do tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach, w szczególności spersonalizowanych i grupowych reklam.
Informacje zbierane automatycznie przez technologie Facebooka na temat korzystania z naszej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer obsługiwany przez Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Jeżeli za przekazanie danych do USA odpowiadamy, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Facebook znajdziesz w polityce prywatności Facebook.

 Facebook Analytics

W ramach Facebook Analytics na podstawie danych zbieranych za pomocą Piksela Facebooka o korzystaniu przez Ciebie z naszego serwisu tworzone są statystyki dotyczące aktywności odwiedzających nasz serwis. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzanie zamówień przez Facebook. Twoja analiza służy optymalnej prezentacji i marketingu naszej strony internetowej.

 Reklamy na Facebooku

Używamy reklam Facebooka do reklamowania tej witryny na Facebooku i innych platformach. Określamy parametry odpowiedniej kampanii reklamowej. Facebook jest odpowiedzialny za dokładną realizację, w szczególności decyzję o zamieszczaniu reklam u indywidualnych użytkowników. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między stronami współodpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 RODO. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i ich przesyłania do Facebook Ireland. Nie obejmuje to późniejszego przetwarzania danych przez Facebook Ireland.

8. Media społecznościowe

 Nasza obecność online na Facebooku, Instagramie, Pinterest

O ile wyraziłeś zgodę danemu operatorowi mediów społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, Twoje dane będą automatycznie gromadzone do badań rynkowych i do celów reklamowych w wyżej wymienionych mediach społecznościowych, gdy odwiedzić naszą obecność w internecie i przechowywane, z których tworzone są profile użytkowników używając pseudonimów. Mogą one służyć na przykład do umieszczania reklam na platformach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Z reguły w tym celu wykorzystywane są pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także opcji kontaktu oraz powiązanych praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz się z nami skontaktować.

Facebook Jest to oferta z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ( "Facebook Ireland") Informacje zbierane automatycznie przez Facebooka Irlandii na temat korzystania z naszej obecności online na Facebooku jest zazwyczaj wysyłane do serwera Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania fanpage na Facebooku odbywa się na podstawie umowy między stronami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj.

Instagram Jest to oferta z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ( "Facebook Ireland") Informacje zbierane automatycznie przez Facebooka Irlandii na temat korzystania z naszej obecności online na Instagram jest zazwyczaj wysyłane do serwera Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania fanpage'u na Instagramie odbywa się na podstawie umowy pomiędzy stronami współodpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj.

Pinterest to oferta Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”). Informacje zbierane automatycznie przez Pinterest na temat korzystania przez Ciebie z naszej obecności online na Pinterest są zwykle przesyłane na serwer Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

9. Możliwości kontaktu i Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

 • Zgodnie z art. 15 RODO przysługuje Ci prawo żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w zakresie w nim określonym;
 • Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do niezwłocznego żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • aby wypełnić obowiązek prawny;
  • ze względu na interes publiczny lub
  • jest niezbędna do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile
  • kwestionujesz dokładność danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz usunięcia;
  • nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
  • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przesłania innej osobie odpowiedzialnej
 • Zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego miejsca zamieszkania lub pracy lub z siedzibą naszej firmy.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, a także cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych w naszym nadruku.

Prawo do sprzeciwu
O ile przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które są dominujące w kontekście wyważenia interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie odbywa się w innych celach, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją przyczyny wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie udowodnić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub gdy przetwarzanie będzie wymagało ustalenia, wykonania lub obrony Obsługuje roszczenia prawne.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.


Polityka prywatności utworzona za pomocą rechtstexter.de.