Warunki świadczenia usług

Warunki usługi

1 Zakres

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani też ich samodzielna działalność zawodowa. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

Do przedsiębiorców odnosi się, co następuje: jeżeli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki, wyklucza się ich ważność; stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie się na to zgodzimy.

2. Partner umowy, zawarcie umowy, możliwości korekty

Umowa kupna zostaje zawarta z Checkpoint24 GmbH.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te towary. Możesz początkowo bez zobowiązań umieścić nasze produkty w koszyku i skorygować swoje wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korygujących dostarczonych i wyjaśnionych w procesie zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przycisku zamówienia w celu zaakceptowania oferty na towar znajdujący się w koszyku. Zaraz po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z kolejnym potwierdzeniem.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Języki, w których można zawrzeć umowę: niemiecki

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane zamówienia oraz nasz regulamin w formie tekstowej. Możesz zobaczyć tekst umowy w naszym loginie klienta.

4. Warunki dostawy

Oprócz podanych cen produktów doliczane są również koszty wysyłki. Więcej o wysokości kosztów wysyłki dowiesz się w ofertach.

Dostarczamy tylko pocztą. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru produktu.

Nie dostarczamy do paczkomatów.

5. Płatność

W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:

Płatność z góry
Jeśli wybierzesz metodę płatności z góry, przekażemy Ci nasze dane bankowe w osobnym e-mailu i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

Karta kredytowa
Składając zamówienie, podajesz dane swojej karty kredytowej. Po Twojej legitymacji jako prawowitego posiadacza karty transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie, a Twoja karta zostaje obciążona.

PayPal, PayPal Express
Podczas procesu zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się, potwierdzić swoje dane dostępowe i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie przez PayPal natychmiast po tym. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.

Natychmiast przez Klarna
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego Sofort GmbH. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Sofort, musisz mieć konto bankowe, które zostało aktywowane do bankowości internetowej, odpowiednio się zidentyfikować i potwierdzić nam zlecenie płatnicze. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona natychmiast po tym przez Sofort, a Twoje konto zostanie obciążone.

Apple Pay
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Apple Pay, należy skorzystać z przeglądarki „Safari”, zarejestrować się u usługodawcy Apple, aktywować funkcję Apple Pay, zidentyfikować się za pomocą danych dostępowych i potwierdzić zlecenie płatnicze. Transakcja płatnicza jest realizowana natychmiast po złożeniu zamówienia. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.

Google Pay
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Google Pay, musisz być zarejestrowany u dostawcy usług Google, aktywować funkcję Google Pay, zidentyfikować się za pomocą swoich danych dostępowych i potwierdzić instrukcję płatności. Transakcja płatnicza jest realizowana natychmiast po złożeniu zamówienia. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.

Kup na konto za pośrednictwem Klarna
We współpracy z Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Sztokholm, Szwecja, oferujemy zakup na konto jako opcję płatności. Należy pamiętać, że faktury Klarna są dostępne tylko dla konsumentów i w każdym przypadku należy dokonać płatności na rzecz Klarna. Kupując na konto w firmie Klarna, zawsze otrzymujesz towar jako pierwszy i zawsze masz 14-dniowy termin płatności. Pełne warunki zakupu można znaleźć na koncie tutaj.

Finansowanie przez Klarna
We współpracy z Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Sztokholm, Szwecja, oferujemy możliwość płatności na raty. Należy pamiętać, że zakup ratalny Klarna jest dostępny tylko dla konsumentów i płatność musi zostać dokonana na rzecz Klarna.
Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz elastycznie płacić za zakup w miesięcznych ratach w wysokości co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6,95 EUR). Więcej informacji na temat zakupu ratalnego Klarna, w tym ogólne warunki i europejskie standardowe informacje dotyczące kredytu konsumenckiego, można znaleźć tutaj: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Masz ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, jak opisano w polityce anulowania.

7. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty.
W przypadku przedsiębiorców obowiązuje również następująca zasada: Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z tytułu trwających stosunków handlowych. Możesz odsprzedać zastrzeżone towary w ramach zwykłej działalności; Wszystkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży przenosisz na nas z góry - niezależnie od tego, czy towar zastrzeżony jest połączony, czy zmieszany z nową pozycją - w wysokości kwoty faktury, a my tę cesję przyjmujemy. Pozostajesz upoważniony do ściągania roszczeń, ale możemy również ściągać roszczenia samodzielnie, jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań płatniczych.

8. Szkody transportowe

Konsumentów obowiązuje następująca zasada: W przypadku dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich błędów dostawcy i niezwłoczny kontakt z nami. Niezłożenie reklamacji lub nieskontaktowanie się z Tobą nie ma żadnych konsekwencji dla Twoich roszczeń prawnych i ich egzekwowania, w szczególności dla Twoich praw z tytułu rękojmi. Pomagają nam jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

W przypadku przedsiębiorców obowiązuje zasada: Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego zepsucia przechodzi na Ciebie, gdy tylko dostarczymy przedmiot spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do wykonania przesyłki. Obowiązek kontroli i zgłaszania wad, o którym mowa w § 377 niemieckiego kodeksu handlowego, dotyczy kupców. W przypadku pominięcia zgłoszenia tam regulowanego, towar uważa się za zatwierdzony, chyba że występuje wada, której nie można było rozpoznać podczas oględzin. Nie dotyczy to przypadków, gdy podstępnie ukryliśmy wadę.

9. Gwarancje i gwarancje

Obowiązuje ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady. Informacje o wszelkich dodatkowych gwarancjach, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładne warunki można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

10. Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), z której można skorzystać tutaj Odnaleźć. Jesteśmy gotowi wziąć udział w pozasądowym postępowaniu arbitrażowym przed konsumenckim arbitrażem.

11. Postanowienia końcowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zastosowanie ma prawo niemieckie z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ.

Jeśli jesteś handlowcem w rozumieniu Kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami a Tobą jest nasza siedziba.


Warunki utworzone za pomocą rechtstexter.de.