Polityka zwrotu kosztów

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu trzydziestu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, należy wysłać jasną deklarację (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mail) o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie, że korzystasz z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, będziemy dałem wam wszelkie płatności, jakie otrzymaliśmy od was, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowanych przez nas ma ) do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towaru. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

- do Checkpoint24 GmbH, Rathausallee 12, 22846 Norderstedt, Niemcy, roy.boldt@checkpoint-24.de

- Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy zakupu następujących rzeczy
Towar (*) / świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

- Adres konsumenta (-ów)

- Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli jest to przekazane na papierze)

- data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Zasady anulowania utworzone za pomocą rechtstexter.de.